.  

City Hotel Munich 3 星级

Schillerstrasse, 3A - 慕尼黑

Fotos de 慕尼黑

服务

 • 概况 概况
  • 无线
  • 互联网
  • 可携带宠物
  • 冷气
  • 暖气
  • 电梯
  • 不吸烟房
  • 吸烟区
  • 防过敏客房
  • 隔音客房
 • 接待服务 接待服务
  • 24小时前台
  • 行李寄存
  • 安全
  • Cash dispenser
  • 快速办理入住/退房手续
  • 新闻
 • 食品与饮品 食品与饮品
  • 盒装午餐
  • 自动售货机(饮品)
 • 家务管理 家务管理
  • 泳衣店
  • 擦鞋服务
 • 交通 交通
  • 我想签订迁移服务
 • 商店 商店
  • Supermarket